18.07.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego:

lista


11.07.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków na przedłużone wsparcie Pomostowe:

Informujemy, że do dnia 10.07.2013 r. wpłynęło 7 wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.


01.07.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o naborze wniosków na przedłużone wsparcie finansowe dla uczestników projektu

Informujemy, że przyjmowanie wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe odbywa się do dnia 10 lipca 2013 r.

20.05.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia socjalna Exodus kończy remont lokalu gastronomicznego FANABERIA. Planowany termin otwarcia to czerwiec 2013r. Zakupy inwestycyjne zakończone. Remont dobiega końca.


06.05.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 maja 2013 r. Żłobek STONOGA przyjął pierwsze maluchy. Żłobek został założony przez Spółdzielnię Socjalną EXODUS, powstałą w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną"13.03.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie podstawowego wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego.01.03.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o naborze wniosków na wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz wsparcie dla nowych uczestników PROJEKTU

Informujemy, że przyjmowanie wniosków na wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz podstawowe wsparcie pomostowe odbywa się do dnia 5 marca 2013 r.


01.03.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że w dniu 07.03.2013r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny wniosków na wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej.


01.03.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że w dniu 08.03.2013r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe.


28.02.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy o rozpoczęciu Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną". Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 1 marca 2013 r. w Biurze Projektu ul. Piłsudskiego 14 w Kraśniku.


27.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS informuje, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, w związku z rezygnacją Pani Pauliny Pazury z udziału w projekcie, do projektu została zakwalifikowana następna w kolejności osoba z listy rezerwowej tj. Pani Katarzyna Fedoniuk.


26.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną"

Ogłoszenie o naborze wniosków do otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie o naborze wniosków na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Termin składania wniosków:
4 - 6 luty w godz. 9.00-15.00 - Biuro projektu, ul Piłsudskiego 14,

lub Siedziba KSIS IMPULS , w godz. 7.00 - 15.00 -, ul Grunwaldzka 4A.


26.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną"

Ogłoszenie o naborze wniosków do otrzymanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie o naborze wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Termin składania wniosków:
4 - 5 luty w godz. 9.00-15.00 - Biuro projektu, ul Piłsudskiego 14,

lub Siedziba KSIS IMPULS , w godz. 7.00 - 15.00 -, ul Grunwaldzka 4A.


25.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie


23.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o II i III etapie rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że dalsza procedura rekrutacyjna przebiegać będzie Wg następującego harmonogramu:

  1. 25.01.2013 godz. 9 - II etap rekrutacji - badanie predyspozycji przedsiębiorczych
  2. 25.01.2013 godz. 10 - III etap rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna


23.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym w I etapie rekrutacji

Załącznik:


20.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przyjęciu do projektu osoby z listy rezerwowej

Załącznik:


18.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym

Załącznik:


16.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista wniosków złożonych w trakcie dodatkowej rekrutacji do projektu

Załącznik:


15.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista wniosków wyłonionych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik:


12.01.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki oceny formalnej wniosków o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik:

31.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oceny Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

20.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat o dodatkowym naborze wniosków w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną"

Informujemy, że od dnia 9.01.2013 r. do 16.01.2013 r. rozpoczynamy dodatkowy nabór wniosków rekrutacyjnych do udziału w projekcie "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną".

Przyjmowanie wniosków:

Biuro projektu w godz. 9.00 - 17.00 ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik

Załącznik:17.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej.


05.11.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy o rozpoczęciu szkolenia z zakresu prowadzenia firmy cateringowo-gastronomicznej z elementami dekoracji imprez okolicznościowych w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną". Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 6 listopada 2012 r. w Biurze Projektu na ul. Piłsudskiego 14 w Kraśniku.


03.10.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy o rozpoczęciu szkolenia "Opiekunka nad dzieckiem" w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną".
Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 4 października 2012 r. w Biurze Projektu na ul. Piłsudskiego 14 w Kraśniku.


10.08.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia firmy cateringowo-gastronomicznej z elementami dekoracji imprez okolicznościowych.


10.08.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Opiekunka nad dzieckiem.


12.06.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy o rozpoczęciu II modułu szkoleniowego - "Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych" w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną". Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 14 czerwca 2012 r. w Biurze Projektu ul. Piłsudskiego 14 w Kraśniku.


12.06.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy o rozpoczęciu I modułu szkoleniowego - Warsztat motywacyjny - "Sztuka dokonywania zmian" w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną". Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 13 czerwca 2012 r. w Biurze Projektu ul. Piłsudskiego 14 w Kraśniku.


06.06.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach postępowania na realizację szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną".


06.06.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach postępowania na realizację szkolenia Warsztat motywacyjny - "Sztuka dokonywania zmian" w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną".


06.06.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach postępowania na realizację usługi cateringowej na szkoleniach w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną".


27.05.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu.


16.05.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.


16.05.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia - Warsztat motywacyjny "Sztuka dokonywania zmian".


16.05.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną" Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej na szkoleniach w Kraśniku.


09.05.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publikujemy listę rankingową z I etapu rekrutacji..

Lista rankingowa

30.04.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publikujemy listę wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista wniosków

12.04.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że z powodu zbyt małej ilości złożonych wniosków, okres rekrutacji do projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną" zostaje przedłużony do dnia 23 kwietnia 2012r. do godz. 12.


05.04.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż pracownicy biura projektu udzielają informacji i pomocy dla osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu.

Biuro projektu: czynne w godz. 9.00-17.00
ul. Piłsudskiego 14 (dzielnica stara)
23-200 Kraśnik
tel. kom. 785-559-615

Zapraszamy !!!!


05.04.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o przebiegu procedury rekrutacyjnej:
  1. 4-11 kwietnia 2012 r. - przyjmowanie zgłoszeń do projektu
  2. 10 - 15 maja 2012 r. - rozmowy kwalifikacyjne w tym test predyspozycji przedsiębiorczych
  3. 16 - 17 maj 2012 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji

Pełny harmonogram przebiegu procedury rekrutacyjnej dostępny w dziale "Dokumenty".

Uwaga: Dokumenty rekrutacyjne wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu: "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną"


04.04.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w zakładce Dokumenty jest już dostępny regulamin przyznawania wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

04.04.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikat o naborze wniosków w ramach projektu "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną"
Informujemy, że od dnia 4.04.2012 r. do 11.04.2012 r. rozpoczynamy nabór wniosków rekrutacyjnych do udziału w projekcie "Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną". Przyjmowanie wniosków:
Biuro projektu w godz. 9.00 - 17.00 ul. Płsudskiego 14, 23-200 Kraśnik
lub
Siedziba Kraśnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w godz. 7.00 - 15.00 ul. Grunwaldzka 2 (budynek MOPS), 23-210 Kraśnik

20.03.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w zakładce Dokumenty jest już dostępny regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać osobiście lub drogą pocztową w Biurze Projektu: ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik w godz. 9.00 - 17.00 lub w siedzibie Projektodawcy: ul Grunwaldzka 2 (budynek MOPS), 23-210 Kraśnik w godz. 7.00
- 15.00.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
Załączniki do formularza zgłoszeniowego
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Deklaracja uczestnictwa


02.01.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruszyło BIURO PROJEKTU: ul. Piłsudskiego 14 (dzielnica stara). Biuro czynne jest w godzinach od 9.00 - 17.00. Kontakt telefoniczny : 785 559 615.  Przyjdź, zadzwoń i poznaj nowe możliwości samozatrudnienia. Oferujemy możliwość zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, którą możesz współtworzyć. Zapraszamy!

02.01.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZANSA NA PRACĘ DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA! Zgłoś się do projektu - „Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną"! Dostępne są już formularze zgłoszeniowe. Wejdź na zakładkę Dokumenty i pobierz formularz. Rekrutacja już ruszyła! Zrealizuj swoje marzenia o pracy na własny rachunek! Zapraszamy!

02.01.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z dniem 1 stycznia 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Razem można więcej - zakładamy spółdzielnię socjalną". Projekt będzie twał do 31 grudnia 2013 r. Od stycznia do marca trwa rekrutacja osób do projektu. Rezultatem projektu jest utworzenie spółdzielni socjalnej przez osoby uczestniczące w projekcie, które wcześniej otrzymają wsparcie w formie szkoleń, warsztatów, doradztwa indywidualnego i grupowego a co najważniejsze maja możliwość otrzymania wsparcia finansowego na założenia lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia w szczególności kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby które chcą pracować na własny rachunek. Projekt to szansa dla osób bezrobotnych na pracę oraz rozwój osobisty. Zapraszamy do biura projektu ul. Piłsudskiego 14, do siedziby Stowarzyszenia ul. Grunwaldzka 2 ( w budynku MOPS-pokój nr 1) lub kontakt telefoniczny 785 559 615 , 81 825 15 80. Zmień swoje życie poprzez udział w projekcie!!!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego